Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/11/05/1359
05.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób.
N
2013/11/05/1358
05.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób.
N
2013/11/05/1357
05.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
N
2013/11/05/1356
05.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o podjęcie postępowania w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
N
2013/11/05/1355
05.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
N
2013/11/05/1354
05.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wypłacenie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6