Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/11/15/1372
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przypisanych do zwrotu decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
T
2013/11/15/1371
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o umorzenie w całości kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przypisanych do zwrotu decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
T
2013/11/15/1370
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór odwołania od decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych
T
2013/11/15/1369
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.
T
2013/11/15/1368
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o utworzenie nowego parku krajobrazowego.
T
2013/11/15/1367
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o członkostwo w sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.
T
2013/11/15/1366
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie decyzji administracyjnej o wpis do rejestru grup producentów rolnych.
T
2013/11/15/1365
15.11.2013
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla pisma stanowiącego decyzję administracyjną GIODO dotyczącą przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
T
2013/11/15/1364
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów.
T
2013/11/15/1363
15.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydawanie decyzji administracyjnej w sprawie uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12