Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/11/21/1379
21.11.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-U(4) INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH Z NIEREZYDENTAMI
T
2013/11/21/1378
21.11.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-4R(4) DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2