Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/11/19/1377
19.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór zgłoszenia do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Osobowość".
T
2013/11/19/1376
19.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór zgłoszenia do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Przedsiębiorczość".
T
2013/11/19/1375
19.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór zgłoszenia do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Samorządność".
T
2013/11/19/1374
19.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór zgłoszenia na członka Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dla kandydatów reprezentujących sektor pozarządowy.
T
2013/11/19/1373
19.11.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór zgłoszenia wypełnianego przez organizację, którą reprezentuje kandydat na członka Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dla kandydatów reprezentujących sektor pozarządowy.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5