Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/12/19/8983
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-6(14) DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ USTALANYCH PRZY ZASTOSOWANIU NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU
T
2019/12/19/8982
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8C(10) INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH
N
2019/12/19/8981
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(25) INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
T
2019/12/19/8980
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8AR(8) DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
T
2019/12/19/8979
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-R(20) INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
N
2019/12/19/8978
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-RZ(20) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-R(20) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
N
2019/12/19/8977
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(15) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2019/12/19/8976
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(15) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2019/12/19/8975
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-4R(9) DEKLARACJA ROCZNA O ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
N
2019/12/19/8974
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8CZ(10) ZBIORCZA INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-8C(10) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12