Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/12/18/8971
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się
T
2019/12/18/8970
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
T
2019/12/18/8969
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury wspierającej uzdolnione artystycznie osoby
T
2019/12/18/8968
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego finansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica
T
2019/12/18/8967
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
T
2019/12/18/8966
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego finansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica
T
2019/12/18/8965
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór zgłoszenia zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
T
2019/12/18/8964
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
T
2019/12/18/8963
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o wydanie wtórnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
T
2019/12/18/8962
18.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o zmianę danych adresowych w sprawach podatkowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13