Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/12/11/8933
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8AB(3) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8932
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-9R(7) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW - wzór stosuje się do przychodu uzyskanego od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8931
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(9) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8930
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-6AR(5) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do dochodów z tytułu udziału w zyskach od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8929
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2R(9) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8928
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(28) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8927
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-6R(6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do dochodów (przychodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8926
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-11R(5) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH, WYDATKOWANYCH NA INNE CELE NIŻ WYMIENIONE W OŚWIADCZENIU CIT-5 LUB DEKLARACJI CIT-6AR - wzór stosuje się do dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/11/8925
11.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-10Z(5) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKÓW NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do dochodów (przychodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9