Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/12/17/8958
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy
T
2019/12/17/8957
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o zmianę obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Studium)
T
2019/12/17/8956
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o wyrejestrowanie psa
T
2019/12/17/8955
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego
T
2019/12/17/8954
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2019/12/17/8953
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku dotyczącego interwencji w zakresie utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta
T
2019/12/17/8952
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku dotyczącego interwencji w zakresie utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta
T
2019/12/17/8951
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku na lokalizację/przebudowę zjazdu indywidualnego/publicznego
T
2019/12/17/8950
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg
T
2019/12/17/8949
17.12.2019
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku dotyczącego interwencji w zakresie wykonania remontów cząstkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25