Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/02/11/7033
11.02.2019
URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/02/11/7032
11.02.2019
URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wzór informacji na podatek leśny
T
2019/02/11/7031
11.02.2019
URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/02/11/7030
11.02.2019
URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wzór informacji na podatek rolny
T
2019/02/11/7029
11.02.2019
URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/02/11/7028
11.02.2019
URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2019/02/11/7027
11.02.2019
URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/02/11/7026
11.02.2019
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2019/02/11/7025
11.02.2019
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2019/02/11/7024
11.02.2019
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 23