Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/02/25/7198
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/02/25/7197
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/02/25/7196
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/02/25/7195
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/02/25/7194
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/02/25/7193
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/02/25/7192
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór oświadczenia o posiadaniu psa
T
2019/02/25/7191
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/02/25/7190
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/02/25/7189
25.02.2019
URZĄD MIEJSKI W KOSTRZYNIE
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 45