Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/02/28/7216
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o przystąpienie do Programu osłonowego Gorzowska Karta Mieszkańca
T
2019/02/28/7215
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o przystąpienie do Programu Gorzowska Karta Dużej Rodziny
T
2019/02/28/7214
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2019/02/28/7213
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu
T
2019/02/28/7212
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/02/28/7211
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2019/02/28/7210
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/02/28/7209
28.02.2019
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór wniosku o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości
T
2019/02/28/7208
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/02/28/7207
28.02.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17