Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/02/12/7040
12.02.2019
URZĄD GMINY W RACŁAWICACH
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/02/12/7039
12.02.2019
URZĄD GMINY W RACŁAWICACH
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/02/12/7038
12.02.2019
URZĄD GMINY W RACŁAWICACH
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2019/02/12/7037
12.02.2019
URZĄD GMINY W RACŁAWICACH
Wzór informacji na podatek rolny
T
2019/02/12/7036
12.02.2019
URZĄD GMINY W RACŁAWICACH
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/02/12/7035
12.02.2019
URZĄD GMINY W RACŁAWICACH
Wzór informacji na podatek leśny
T
2019/02/12/7034
12.02.2019
URZĄD GMINY W RACŁAWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7