Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/02/18/7139
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/02/18/7138
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/02/18/7137
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/02/18/7136
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/02/18/7135
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/02/18/7134
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/02/18/7133
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/02/18/7132
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami
T
2019/02/18/7131
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W OPALENICY
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/02/18/7130
18.02.2019
URZĄD MIEJSKI W OPALENICY
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 99