Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich

wystawienie świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dl aświeżych owoców i warzyw

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wywożących świeże owoce i warzywa do krajów trzecich

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie
Czas realizacji  

zgłoszenie do kontroli co najmniej godz. przed planowaną kontrolą

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi UE dla świeżych owoców lub warzyw lub odstępstwo od kontroli

Etapy realizacji usługi  

zgłoszenie, analiza ryzyka, kontrola i wystawienie świadectwa lub odstąpienie od kontroli

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   świeże owoce i warzywa

  Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich

  wystawienie świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dl aświeżych owoców i warzyw