Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kogo dotyczy  

Dostawca wytwarzający lub prowadzący obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.
Czas realizacji  

Wojewódzki Inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje dostawcę do ewidencji dostawców i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

Zaświadczenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część II pozycja 21.

Tryb odwoławczy  

Nie podlega

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zgłoszenie wpis do ewidencji dostawcy obrót materiałem szkółkarskim materiał rozmnożeniowy materiał nasadzeniowy rośliny warzywne rośliny ozdobne sadzonki winorośli

Zgłoszenie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.