Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Usługa umożliwia wysłanie do właściwego wojewódzkiego inspektora wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowana w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca zainteresowany wprowadzaniem środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowaniem tych środków

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
  • Oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin
  • Dowód opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

1. 135, 00 złotych za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność
w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Podjęcie decyzji o wpisie do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Usługa umożliwia wysłanie do właściwego wojewódzkiego inspektora wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowana w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.