Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/08/01/5641
01.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
T
2018/08/01/5640
01.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
T
2018/08/01/5639
01.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Wzór wniosku o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót
T
2018/08/01/5638
01.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Wzór wniosku o wydanie decyzji na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz nowego właściciela nieruchomości
T
2018/08/01/5637
01.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Wzór wniosku o wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
T
2018/08/01/5636
01.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2018/08/01/5635
01.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7