Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/08/07/5656
07.08.2018
URZĄD GMINY BRZUZE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
T
2018/08/07/5655
07.08.2018
URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzenia
T
2018/08/07/5654
07.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
N
2018/08/07/5653
07.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami
N
2018/08/07/5652
07.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór podania o wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
N
2018/08/07/5651
07.08.2018
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych
N
2018/08/07/5650
07.08.2018
URZĄD GMINY ZAGRODNO
Wzór wniosku o udostępnienie aktualnego rejestru mienia gminy
T
2018/08/07/5649
07.08.2018
URZĄD GMINY ZAGRODNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8