Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/01/25/1093
25.01.2013
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór pisma przekazującego deklarację na podatek od nieruchomości, rolny, leśny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1