Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/01/24/1092
24.01.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez miejskiego rzecznika konsumentów
T
2013/01/24/1091
24.01.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
T
2013/01/24/1090
24.01.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości w zakresie nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa
N
2013/01/24/1089
24.01.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
T
2013/01/24/1088
24.01.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w mandatach lub stwierdzającego stan zaległości
N
2013/01/24/1087
24.01.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6