Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/10/04/1028
04.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie niezdolności do pracy (ZAS-2)
N
2012/10/04/1027
04.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie (RD-2)
N
2012/10/04/1026
04.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zaświadczenie A1 - urzędnik służby cywilnej lub personel zrównany (US-29)
T
2012/10/04/1025
04.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona jako urzędnik służby cywilnej i pracująca lub prowadząca działalność w innym państwie członkowskim UE (US-32)
N
2012/10/04/1024
04.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 (US-35)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5