Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/10/02/1023
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową (ZAS-7)
N
2012/10/02/1022
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub wypadkiem w drodze do lub z pracy (ZAS-8)
N
2012/10/02/1021
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego o związku niezdolności do pracy z faktem poddania się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania (ZAS-9)
N
2012/10/02/1020
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia (ZAS-21)
N
2012/10/02/1019
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu (ZAS-40)
N
2012/10/02/1018
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo zasiłek wyrównawczy (ZAS-55)
N
2012/10/02/1017
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o osiąganiu przychodu (ZUS ERw-73)
N
2012/10/02/1016
02.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o układ ratalny (ZUS-EUR)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8