Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/10/15/1033
15.10.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie opinii zamierzenia inwestycyjnego
T
2012/10/15/1032
15.10.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
N
2012/10/15/1031
15.10.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3