Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/10/30/1044
30.10.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie potwierdzonych kopii dokumentów
T
2012/10/30/1043
30.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej - dla personelu kontraktowego wspólnot europejskich na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (US-33)
T
2012/10/30/1042
30.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zgłoszenia zapytania ubezpieczonego (wszystko nieobjęte pozostałymi wnioskami) (ZUS-ZZU)
T
2012/10/30/1041
30.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem (ZAS-38)
N
2012/10/30/1040
30.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zasiłek macierzyński za okres określony jako urlop ojcowski (ZAS-34)
N
2012/10/30/1039
30.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie (US-39)
T
2012/10/30/1038
30.10.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach (US-2)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7