Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania

Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy którzy rozpoczęli/prowadzą/zaprzestali działalność gospodarczą w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania F-7/BKJ
Czas realizacji  

Do 10 dni roboczych

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie Zgłoszenia. 2. weryfikacja wniosku pod względem merytorycznym i formalnym

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji
 • składowania
 • obrotu
 • konfekcjonowania
 • Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania

  Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania