Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie danych osobowych - Centrum Usług Wspólnych II w Płocku

Udostępnianie danych osobowych podmiotom do tego upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Agencja Wojskowa, Żandarmeria Wojskowa, Banki

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie danych dotyczących osób wskazanych we wniosku

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Przekazanie danych

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dane osobowe
 • wniosek o udostępnienie danych
 • udostępnienie danych osobowych
 • nfz
 • dane o ubezpieczeniu
 • centrum usług wspólnych
 • Udostępnianie danych osobowych - Centrum Usług Wspólnych II w Płocku

  Udostępnianie danych osobowych podmiotom do tego upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego