Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie jednostki specjalistycznego poradnictwa do wojewódzkiego rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz zgłoszenie zmian danych w tym rejestrze

Przesłanie zgłoszenia jednostki specjalistycznego poradnictwa w celu wpisania do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa z danego województwa, który zgodnie z art. 46a ustawy o pomocy społecznej prowadzi wojewoda i corocznie do dnia 30 czerwca ogłasza go w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

Jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych realizujących dla samorządu zadania w zakresie realizacji świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej - poradnictwa specjalistycznego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • zobowiązanie podmiotu prowadzącego do aktualizacji danych w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących organizacji jednostki, danych tele-adresowych, godzin pracy specjalistów/godzin przyjęć interesantów, danych personalnych osoby kierującej placówką
 • Dokument zgłoszenia jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego
 • odpis regulaminu organizacyjnego, poświadczony przez dyrektora/kierownika zgłaszanej do Rejestru jednostki
 • dane personalne osoby kierującej jednostką oraz jej kwalifikacje (wykształcenie, staż pracy w pomocy społecznej)
 • opis działalności jednostki, z informacją o liczbie, strukturze i kwalifikacjach zatrudnionej kadry świadczącej pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa
 • pisemną zgodę tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • odpis aktualnego wypisu z właściwego rejestru, poświadczony przez dyrektora/kierownika zgłaszanej do Rejestru jednostki
 • odpis statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę działania, poświadczony przez dyrektora/kierownika zgłaszanej do Rejestru jednostki
 • W przypadku jednostek specjalistycznego poradnictwa, które są w rejestrze przesyłanie aktualizacji informacji w przypadku, gdy nastąpiła ich zamiana
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Prostszy i szybszy sposób rejestracji i aktualizacji danych jednostek specjalistycznego poradnictwa, przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe realizujące dla samorządów to zadanie.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wpisanie do rejestru lub aktualizacja rejestru

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Jednostka poradnictwa
 • terapia
 • rodzinne
 • psychologiczne
 • przemoc
 • porady prawne
 • pomoc
 • interwencja kryzysowa
 • Zgłoszenie jednostki specjalistycznego poradnictwa do wojewódzkiego rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz zgłoszenie zmian danych w tym rejestrze

  Przesłanie zgłoszenia jednostki specjalistycznego poradnictwa w celu wpisania do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa z danego województwa, który zgodnie z art. 46a ustawy o pomocy społecznej prowadzi wojewoda i corocznie do dnia 30 czerwca ogłasza go w wojewódzkim dzienniku urzędowym.