Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu

Zgłoszenie przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu F-9 BKJ-01-IR-04
Czas realizacji  

Do 10 dni roboczych

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenie 2. weryfikacja zgłoszenie, 3.umieszczenie zgłoszenie w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zgłoszenie przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu

  Zgłoszenie przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu

  Zgłoszenie przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu