Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Założenie i udostępnienie indywidualnego konta w Systemie E-BOK ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Rejestracja klientów w Systemie E-BOK

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o.

Kogo dotyczy  

Klientów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o.

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

zgodny z umową najmu lokalu

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja konta w Systemie E-BOK

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku, 2.Weryfikacja danych, 3.Utworzenie konta w Systemie E-BOK

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   E-BOK
  Podobne usługi  

  Założenie i udostępnienie indywidualnego konta w Systemie E-BOK ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

  Rejestracja klientów w Systemie E-BOK