Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...

Złóż wniosek o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

Zakup węgla po preferencyjnej (niższej) cenie.
Wniosek dotyczy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, w twojej gminie. W sezonie grzewczym 2022-2023 twoje gospodarstwo może kupić na preferencyjnych warunkach
3000 kg węgla.

Nie musisz wykorzystywać od razu całego dostępnego limitu. Możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach więcej niż raz, aż wyczerpiesz limit 1500 kg
na dany okres.
Gospodarstwo, które złożyło wniosek na okres grzewczy do 31.12.2022 r., ale nie wykorzystało całego limitu, może wykorzystać jego pozostałą część w okresie grzewczym od 1 stycznia 2023 roku.
Nie składaj wniosku, jeśli członkowie twojego gospodarstwa domowego:
1. kupili już paliwo stałe na sezon grzewczy 2022-2023:
2. po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę albo w ilości co najmniej 3 000 kg.

Wniosek na okres sezonu grzewczego, który potrwa od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r., możesz złożyć do 15.04.2023 r., do końca dnia.
Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, do 30.04.2023 r. możesz wykorzystać limit zakupu, w tym niewykorzystany limit za 2022 rok.

UWAGA:
Możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w innej gminie i u podmiotu innego niż ten, który wyznaczyła gmina właściwa dla twojego gospodarstwa domowego tylko na podstawie zaświadczenia. Wtedy nie korzystaj z tej usługi tylko udaj się do swojej gminy aby uzyskać zaświadczenie. Wniosek o zaświadczenie składasz do urzędu gminy, tylko w postaci papierowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy dla twojego gospodarstwa domowego

Kogo dotyczy  

Każdego, kto: ukończył 18 lat, mieszka i przebywa w Polsce, jest obywatelem Polski lub jest cudzoziemcem, który ma: zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)
 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2493)
 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2238)
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zakup węgla po preferencyjnych cenach

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Kupno węgla po preferencyjnych cenach

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • węgiel
 • preferencyjna cena węgla
 • niższa cena węgla
 • Złóż wniosek o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

  Zakup węgla po preferencyjnej (niższej) cenie.
  Wniosek dotyczy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, w twojej gminie. W sezonie grzewczym 2022-2023 twoje gospodarstwo może kupić na preferencyjnych warunkach
  3000 kg węgla.

  Nie musisz wykorzystywać od razu całego dostępnego limitu. Możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach więcej niż raz, aż wyczerpiesz limit 1500 kg
  na dany okres.
  Gospodarstwo, które złożyło wniosek na okres grzewczy do 31.12.2022 r., ale nie wykorzystało całego limitu, może wykorzystać jego pozostałą część w okresie grzewczym od 1 stycznia 2023 roku.
  Nie składaj wniosku, jeśli członkowie twojego gospodarstwa domowego:
  1. kupili już paliwo stałe na sezon grzewczy 2022-2023:
  2. po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę albo w ilości co najmniej 3 000 kg.

  Wniosek na okres sezonu grzewczego, który potrwa od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r., możesz złożyć do 15.04.2023 r., do końca dnia.
  Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, do 30.04.2023 r. możesz wykorzystać limit zakupu, w tym niewykorzystany limit za 2022 rok.

  UWAGA:
  Możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w innej gminie i u podmiotu innego niż ten, który wyznaczyła gmina właściwa dla twojego gospodarstwa domowego tylko na podstawie zaświadczenia. Wtedy nie korzystaj z tej usługi tylko udaj się do swojej gminy aby uzyskać zaświadczenie. Wniosek o zaświadczenie składasz do urzędu gminy, tylko w postaci papierowej.