Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Edukacja zdrowotna. Deklaracja przystąpienia do programu, akcji, kampanii.

Włączenie placówki do programów/ akcji/ kampanii edukacyjnych aktualnie realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Formularz
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Bez opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Umieszczenie w bazie podmiotów realizujących program/ akcje/ kampanie

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umieszczenie w bazie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Profilaktyka
 • promocja zdrowia
 • program edukacyjny
 • edukacja zdrowotna
 • Edukacja zdrowotna. Deklaracja przystąpienia do programu, akcji, kampanii.

  Włączenie placówki do programów/ akcji/ kampanii edukacyjnych aktualnie realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną