Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zarządzanie uprawnieniami administratora JST Systemu SOW

Nadanie , odebranie bądź weryfikacja uprawnień administratora JST systemu SOW

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kogo dotyczy  

Jednostek Samorządu Terytorialnego

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Bezzwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie lub odebranie uprawnień

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Realizacja 3. Odpowiedź zwrotna

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   SOW

Zarządzanie uprawnieniami administratora JST Systemu SOW

Nadanie , odebranie bądź weryfikacja uprawnień administratora JST systemu SOW