Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Włączenie ruchomości do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Stwierdzenie walorów zabytkowych pojazdu, w oparciu o opinię biegłego i w następstwie powyższego włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków poprzez włączenie karty ewidencyjnej (dokumentacji zabytku) do zbioru archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) i ewidencji centralnej (Narodowy Instytut Dziedzictwa). Pisma dodatkowe: zawiadomienie o wyłączeniu z ewidencji (np. zniszczenie zabytku), przeniesieniu zabytku (np. do innego województwa).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Posiadacza i właściciela zabytku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Opinia kolekcjonerska
 • poświadczenie do prawa dysponowania (własności) daną rzeczą
 • upoważnienie/pełnomocnictwo
 • karta ewidencyjna (3 sztuki)
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

17zł za upoważnienie

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawiadomienie o włączeniu do ewidencji lub odmowa (pismem) włączenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Włączenie do ewidencji zabytków

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Karta ewidencyjna
 • zawiadomienie
 • pojazd zabytkowy
 • ewidencja
 • Włączenie ruchomości do wojewódzkiej ewidencji zabytków

  Stwierdzenie walorów zabytkowych pojazdu, w oparciu o opinię biegłego i w następstwie powyższego włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków poprzez włączenie karty ewidencyjnej (dokumentacji zabytku) do zbioru archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) i ewidencji centralnej (Narodowy Instytut Dziedzictwa). Pisma dodatkowe: zawiadomienie o wyłączeniu z ewidencji (np. zniszczenie zabytku), przeniesieniu zabytku (np. do innego województwa).