Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie przeprowadzenia kontroli seryjnej wstępnej

Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie pod warunkiem, że zostały poddane kontroli seryjnej wstępnej na koszt podmiotu odpowiedzialnego. Usługa pozwala zgłosić przez podmiot odpowiedzialny zgłoszenia przeprowadzenia kontroli seryjnej wstępnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kontrolę seryjną wstępną wykonują instytuty badawcze oraz laboratoria kontroli jakości leków działające w strukturze wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych

Kogo dotyczy  

Podmiot odpowiedzialny - przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wytwarzanie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  zgłoszenie
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Koszty badań kalkulowane są w oparciu o tabelę czynnościową oraz o wartość roboczogodziny waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji.

Tryb odwoławczy  

Do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie orzeczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zgłoszenia przeprowadzenia kontroli seryjnej wstępnej, 2. Przeprowadzenie kontroli, 3. Wydanie orzeczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków
 • kontrola seryjna wstępna surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych
 • Podobne usługi  

  Zgłoszenie przeprowadzenia kontroli seryjnej wstępnej

  Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie pod warunkiem, że zostały poddane kontroli seryjnej wstępnej na koszt podmiotu odpowiedzialnego. Usługa pozwala zgłosić przez podmiot odpowiedzialny zgłoszenia przeprowadzenia kontroli seryjnej wstępnej.