Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP)

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wyjaśnienie powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

Kierowców, którzy otrzymali raport z przeprowadzenia kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi lub wezwanie do udokumentowania uiszczenia opłaty z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LXXIX/2124/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania. (Dz. U. z 2018 r., poz. 6362)
Wymagane dokumenty  
  Bilet lub abonament potwierdzający uiszczenie opłaty za postój pojazdu objętego opłatą dodatkową lub dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego parkowania
Czas realizacji  

14 - 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Odpowiedzi na złożone wnioski udzielane są zgodnie z Działem VIII kpa (postępowanie administracyjne uproszczone, kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi, brak toku instancji) - powtórne odwołanie dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, po wystawieniu tytułu wykonawczego

Rezultat realizacji usługi  

anulowanie opłaty dodatkowej lub podtrzymanie opłaty dodatkowej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wezwanie raport z kontroli strefa płatnego parkowania reklamacja płatne parkowanie opłata dodatkowa odwołanie wyjaśnienia
  Podobne usługi  

  Ustalenie powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP)

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wyjaśnienie powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej