Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)

Usługa umożliwia złożenie wniosku o anulowanie opłaty dodatkowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

kierowców, którzy otrzymali wezwanie do stawiennictwa celem przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • bilet lub abonament potwierdzający uiszczenie opłaty za postój pojazdu, na który wystawione zostało wezwanie lub dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego parkowania
 • wezwanie wystawione przez kontrolera SPP
Czas realizacji  

14 - 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Działem VIII kpa ( postępowanie administracyjne uproszczone, kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi, brak toku instancji) - powtórne odwołanie dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, po wystawieniu tytułu wykonawczego

Rezultat realizacji usługi  

Anulowanie opłaty dodatkowej lub podtrzymanie opłaty dodatkowej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wezwanie
 • strefa płatnego parkowania
 • reklamacja
 • płatne parkowanie
 • opłata dodatkowa
 • odwołanie
 • Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o anulowanie opłaty dodatkowej