Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie interwencji do inspekcji sanitarnej

Zgłoszenie uwag dotyczących nieprawidłowości, których rozpatrzenie leży w zakresie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. mazowieckiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, osoba prawna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wzmożony nadzór nad obiektem, którego dotyczy interwencja

Etapy realizacji usługi  

1. wysłanie wniosku, 2. przyjęcie interwencji 3. weryfikacja interwencji 4. Ewentualne przeprowadzenie kontroli w obiekcie, którego dotyczy interwencja 5. poinformowanie składającego interwencję o wyniku rozpatrzenia interwencji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Interwencja
 • zagrożenie życia
 • zagrożenie zdrowia
 • warunki higieniczno-sanitarne
 • Zgłoszenie interwencji do inspekcji sanitarnej

  Zgłoszenie uwag dotyczących nieprawidłowości, których rozpatrzenie leży w zakresie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. mazowieckiego