Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia sanitarna o warunkach bezpieczeństwa i higieny dla placówki opiekuńczo-wychowawczej

Na wniosek strony wizja lokalna obiektu, analiza dokumentacji, zajęcie stanowiska - wydanie opinii sanitarnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

Kogo dotyczy  

Podmiot założycielski/ prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • projekt statutu/statut placówki
 • pozytywny wynik badania wody
 • protokół potwierdzający prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej
 • projekt regulaminu/regulamin organizacyjny placówki
Czas realizacji  

zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (do 30 dni)

Opłaty  

Bezpłatne

Tryb odwoławczy  

W trybie art. 227 i art. 229 pkt 7 Kodeksu postępowania administracyjnego skarga do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Rezultat realizacji usługi  

uzyskanie opinii sanitarnej dla placówki opiekuńczo-wychowawczej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego , 2. ustalenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej, 3. wizja lokalna i analiza dostępnej dokumentacji zgodnie z deklaracją we wniosku, 4. zajęcie stanowiska przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i wydanie opinii sanitarnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opinia sanitarna

  Opinia sanitarna o warunkach bezpieczeństwa i higieny dla placówki opiekuńczo-wychowawczej

  Na wniosek strony wizja lokalna obiektu, analiza dokumentacji, zajęcie stanowiska - wydanie opinii sanitarnej