Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadzór nad działaniami geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozpatrywanie skarg dotyczących działania geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w
zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Pismo/skarga
Czas realizacji  

Do 2 miesięcy od pozyskania kompletu materiałów

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji zwrotnej interweniującemu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy – podjęcie działań nadzorczych (zalecenia dla starosty, wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego)

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Podjęcie działań

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • skarga / interwencja
 • praca geodezyjna
 • geodeta uprawniony
 • Nadzór nad działaniami geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

  Rozpatrywanie skarg dotyczących działania geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w
  zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii