Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/08/3430
08.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz o liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-08)
T
2016/08/08/3429
08.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-04)
T
2016/08/08/3428
08.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-05)
T
2016/08/08/3427
08.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (ZFA-06)
T
2016/08/08/3426
08.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dacie utraty dochodu członka rodziny oraz o tytule, z którego dochód ten został utracony (ZFA-07)
T
2016/08/08/3425
08.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-09)
T
2016/08/08/3424
08.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o posiadaniu rachunku w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (ZFA-10)
T
2016/08/08/3423
08.08.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub terenu będącego własnością gminy w celu umieszczenia reklamy
T
2016/08/08/3422
08.08.2016
URZĄD MIEJSKI W NOWYM STAWIE
Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
T
2016/08/08/3421
08.08.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-CFC(2) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI KONTROLOWANEJ PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11