Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/05/3419
05.08.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór informacji dotyczącej wydobycia węglowodorów. Informacja jest składana przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wydobycia węglowodorów ze złoża na podstawie koncesji.
T
2016/08/05/3418
05.08.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, z wyłączeniem węglowodorów. Informacja jest składana przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wydobycia kopaliny ze złoża na podstawie koncesji.
T
2016/08/05/3417
05.08.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór informacji dotyczącej opłaty za podziemne składowanie dwutlenku węgla. Informacja jest składana przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie składowania dwutlenku węgla w podziemnych składowiskach na podstawie koncesji.
T
2016/08/05/3416
05.08.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór informacji dotyczącej opłaty za podziemne składowanie odpadów na podstawie koncesji.
T
2016/08/05/3415
05.08.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór informacji dotyczącej opłaty za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji. Informacja jest składana przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze na podstawie koncesji.
T
2016/08/05/3414
05.08.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-7D(8) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/08/05/3413
05.08.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-7K(11) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/08/05/3412
05.08.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-7(17) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/08/05/3411
05.08.2016
URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2016/08/05/3410
05.08.2016
URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
Wzór zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11