Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/10/3448
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku Kandydata na praktykę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
T
2016/08/10/3447
10.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (SR-2)
N
2016/08/10/3446
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2016/08/10/3445
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór sprawozdania z wykonania planu działalności realizowanego w ramach Systemu kontroli zarządczej
T
2016/08/10/3444
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku o wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
T
2016/08/10/3443
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
T
2016/08/10/3442
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych
T
2016/08/10/3441
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku dla Kandydatów ubiegających się o pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
T
2016/08/10/3440
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
T
2016/08/10/3439
10.08.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 18