Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/11/3460
11.08.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-CFC(2) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI KONTROLOWANEJ PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/08/11/3459
11.08.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CFC(2) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI KONTROLOWANEJ PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/08/11/3458
11.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR-03)
T
2016/08/11/3457
11.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dochodzie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR-04)
T
2016/08/11/3456
11.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o posiadaniu rachunku w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (ZSR-16)
T
2016/08/11/3455
11.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (ZSR-12)
T
2016/08/11/3454
11.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (ZSR-11)
T
2016/08/11/3453
11.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (ZSR-10)
T
2016/08/11/3452
11.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (ZSR-08)
T
2016/08/11/3451
11.08.2016
URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12