Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/26/3494
26.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wzór dla dokumentu Wniosek o zbywanie nieruchomości gminy w drodze przetargu
T
2016/08/26/3493
26.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
T
2016/08/26/3492
26.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
T
2016/08/26/3491
26.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wniosek o wydanie opinii o wstępnym podziale nieruchomości
T
2016/08/26/3490
26.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy
T
2016/08/26/3489
26.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości
T
2016/08/26/3488
26.08.2016
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym
T
2016/08/26/3487
26.08.2016
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę
T
2016/08/26/3486
26.08.2016
GMINA KNURÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9