Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/12/3469
12.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz o liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR-14)
T
2016/08/12/3468
12.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR-15)
T
2016/08/12/3467
12.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dacie utraty dochodu członka rodziny oraz o tytule, z którego dochód ten został utracony (ZSR-13)
T
2016/08/12/3466
12.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń rodzinnych o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZSR-09)
T
2016/08/12/3465
12.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR-07)
T
2016/08/12/3464
12.08.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR-06)
T
2016/08/12/3463
12.08.2016
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2016/08/12/3462
12.08.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zaświadczenie w zakresie należności niepodatkowych
T
2016/08/12/3461
12.08.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Pozostałe zaświadczenie w zakresie należności podatkowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9