Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/09/26/3530
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
N
2016/09/26/3529
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
T
2016/09/26/3528
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
T
2016/09/26/3527
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa
T
2016/09/26/3526
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wniosek o przygotowanie nieruchomości do zbycia w drodze przetargu
N
2016/09/26/3525
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
N
2016/09/26/3524
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wniosek o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości
T
2016/09/26/3523
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o podnajem garażu lub lokalu użytkowego
T
2016/09/26/3522
26.09.2016
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji / zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
T
2016/09/26/3521
26.09.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
OPO-1(1) ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE, ODWOŁANIU LUB WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25