Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/18/3485
18.08.2016
URZĄD GMINY PROSTKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2016/08/18/3484
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wzór dla dokumentu Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
T
2016/08/18/3483
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
T
2016/08/18/3482
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2016/08/18/3481
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wniosek o przyznanie ulgi osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
T
2016/08/18/3480
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
T
2016/08/18/3479
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wniosek o zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
T
2016/08/18/3478
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wniosek o odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
T
2016/08/18/3477
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2016/08/18/3476
18.08.2016
MIASTO RADOMSKO
Wzór dla dokumentu Wniosek o bezprzetargową sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16