Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/04/08/3248
08.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
T
2016/04/08/3247
08.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
T
2016/04/08/3246
08.04.2016
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Informacja w sprawie podatku rolnego
T
2016/04/08/3245
08.04.2016
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Wzór wniosku o rozłożenie należności na raty
T
2016/04/08/3244
08.04.2016
URZĄD GMINY W STUBNIE
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2016/04/08/3243
08.04.2016
URZĄD GMINY W STUBNIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2016/04/08/3242
08.04.2016
URZĄD GMINY W STUBNIE
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2016/04/08/3241
08.04.2016
URZĄD GMINY W STUBNIE
Wzór informacji o gruntach IPR-1
T
2016/04/08/3240
08.04.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
Zestawienie przychodów i kosztów z działalności podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier w podmiocie (IGH-1)
N
2016/04/08/3239
08.04.2016
URZĄD GMINY JAWORNIK POLSKI
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 15