Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/04/13/3273
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100 ha
T
2016/04/13/3272
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2016/04/13/3271
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2016/04/13/3270
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2016/04/13/3269
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o udzielenie ulgi podatkowej
T
2016/04/13/3268
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku
T
2016/04/13/3267
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości
T
2016/04/13/3266
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
T
2016/04/13/3265
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2016/04/13/3264
13.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13