Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/04/22/3318
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
T
2016/04/22/3317
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
T
2016/04/22/3316
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
T
2016/04/22/3315
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wniosek o wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej
T
2016/04/22/3314
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów
T
2016/04/22/3313
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
T
2016/04/22/3312
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wniosek o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta
T
2016/04/22/3311
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/ dobę
T
2016/04/22/3310
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
2016/04/22/3309
22.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12